Status WE – primo 2011

Wind Ejendomme ude af de sidste større udviklingsprojekter

Presseomtale af Wind Ejendomme primo 2011

Faktuelle fejl og vrøvleri i presseomtale af Wind Ejendomme.

Odense Havneudvikling afhændet

Projektselskabet overdraget til Sjælsø Gruppen

Salg af Ørestad Syd

Salg af projektudviklingsselskab med option på køb af byggegrund og tilsagn om statstilskud. Kollegieprojekt.

Byggestart – Tilbygning Vermlandsgade

Opføres til sportsbutik

Øresundsvej opnår byggefinansiering

Wind Ejendomme opnår byggefinansiering under finanskrisen

Køb af Falkoner Kollegiet

Statsstøttet kollegium med 114 ungdomsboliger centralt beliggende på Frederiksberg

Flintholm Kollegiet ibrugtaget

Flintholm Kollegiet ibrugtages i dag – den 15. oktober 2009 – af 117 unge under uddannelse

Strynøgade udlejer helt kollegium til én lejer

Lejekontrakt med Københavns Universitet

Rekonstruktion af Odense Havneudvikling

Wind Ejendomme har – for en kort periode – overtaget alle aktier i Odense Havneudvikling A/S (OHU)