Nyhed

Flintholm II - arkitekttegning

Flintholm – køber byggegrund

Køb af byggegrund

Flintholm Kollegiet ApS – der indgår i Wind-koncernen som et halvejet datterselskab – har erhvervet yderligere byggejord i området omkring Flintholm Station. 

 

Det er planen at opføre et nyt byggeri (“Flintholm II”) på ca. 3.300 m² med ca. 96 ungdomsboliger på grunden. Flintholm Kollegiet ApS ejer i forvejen “Flintholm Kollegiet”, som blev opført og ibrugtaget i 2009. “Flintholm Kollgiet” har 117 ungdomsboliger, og har kontinuerligt ca. 500-700 personer på ventelisten til en ungdomsbolig. 

 

Før byggeriet af “Flintholm II” kan igangsættes skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. 

 

Byggeriet forventes at kunne gå i gang ultimo 2015 / primo 2016 og ibrugtages ca. 1 år herefter, hvis alt forløber som planlagt