Ejendomskommanditselskabet Vesterbrogade 13

Status: Solgt 2007

Salgspris

DKK 55 mio.

Anskaffelsessum

DKK 37 mio.

Akk. indtjening

DKK 18 mio.

Anskaffelsessum

Investorerne havde positivt likviditetsflow igennem hele investeringsperioden

Nettoafkast

DKK 2,6 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 3,3 mio. Driftsudgifter DKK 0,7 mio.

Bruttoareal

2.429 m²

Benyttelse

Butik 688 m², bolig 681 m², konto 691 m² og andet 369 m²

Wind Ejendommes andel 7,5%

m/eksterne investorer

Historik

Selskabet ejede to attraktive og meget centralt beliggende investeringsejendomme i det indre København – Vesterbrogade 13 og Helgolandsgade 2 – i 2004. Ejendommene er beliggende ved siden af hinanden.


Ejendommene har en god fordeling på butik, kontor og bolig.


Selskabet solgte ejendommene i 2007 for DKK 58 mio.

Vesterbrogade 13 er på i alt 1.235 m² etageareal i 4 etager ekskl. tagetage og kælder. Bygningen er opført i mursten med pudsede og malede facader. Tagdækning er skifer og tagpap. Der er trævinduer mod gården, mens vinduer mod Vesterbrogade har aluminiumsbeklædning. Både tag og vinduer er i god stand. Der er installeret ventilation med køling i hele bygningen. Bygningens kælder, stue og 1. etage anvendes til butik, mens 2. – 4. etage er udlejet til kontor.

 

Helgolandsgade 2 er på i alt 1.194 m² i 5 etager ekskl. tagetage. Bygningen er opført i mursten med pudsede og malede facader. Tagdækning er af skifer og tagpap, mens vinduer er plastikvinduer med termoruder fra 1982. Både tag og vinduer er i god stand. Tagetagen er ikke indrettet. Bygningens stue og 1. sal anvendes primært til erhverv, mens 2. – 4. etage indeholder 7 boliglejemål.