Islands Brygge 4

Status: Etableret 2002

Ejendomsværdi

DKK 37 mio.

Anskaffelsessum

DKK 14 mio. (2005)

Akk. indtjening

DKK 23 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 20 mio. Driftsresultat og kursreguleringer DKK 3 mio.

Nettoafkast

DKK 1,4 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 1,4 mio., ca. DKK 3.500/m² D.O. TDKK 24/m² (lejerbetalt - ca. DKK 350/m²)

Bruttoareal

390 m²

Benyttelse

Restaurant- / kontorejendom Cafe Aristo & Wind Ejendomme (begge siden 2005)

Wind Ejendommes andel : 100%

Egen portefølje

Ejendommen 

Datterselskabet – IB EjendomsInvest – ejer ejendommen beliggende Islands Brygge 4, 2300 København S. Selskabet erhvervede ejendommen i 2003 og ombyggede den totalt. 

 

Ejendommen har fungeret som Wind Ejendomme A/S’ domicil siden november 2004. 

 

Ejendommen ligger i første række til havnen på Islands Brygge med Langebro på den ene side og det nye grønne rekreative område langs Islands Brygge på den anden. 

 

Stueetagen er udlejet til restaurant med udeservering på havnefronten.  Lejeren – Aristo – har været lejer siden ombygningen af bygningen var gennemført – med samme restauratør i hele perioden.

 

1. sal anvendes på ad hoc basis af Wind Ejendomme som domicil. Etagen anvendes tillige af IB4, som driver et Privat Meeting & Dining koncept på adressen. Wind Ejendomme har selv forestået ombygningen/renoveringen af ejendommen. 

Historik 

Ejendommen Islands Brygge er opført i 50’erne, som kontor til brug for en sten, sand, og grus-forretning på Islands Brygge, som lastede og lossede på Islands Brygge med landtransport pr. jernbane. Der går således stadig jernbanespor over grundstykket. I 80’ere husede ejendommen tøjdesigneren Bitte Kai Rand (som er datter, til den tidligere ejer af bygningen). 


Da Wind Ejendomme erhvervede ejendommen lå bygningerne på “lejet grund” ejet af Københavns Havn A/S. Grundlejeaftalen havde en tilbageværende løbetid på blot 4 år. I forbindelse med indhentning af byggetilladelse, med henblik på at ombygge ejendommen væsentligt, indgik Wind Ejendomme aftale om køb af grunden med Københavns Havn A/S. Københavns Havn A/S betingede sig samtidigt at (minimum)  stueetagen skulle anvendes til publikumsorienteret benyttelse. 

Som et kuriosum kan nævnes at lokalplanen på dette tidspunkt ikke gav mulighed for at bygningen blev anvendt til dette formål. Købsaftalen blev derfor gjort betinget af at myndighederne kunne give dispensation til anvendelsesændringen i stueetagen. Heldigvis opnåede Wind Ejendomme denne dispensation (risikoen for at denne dispensation ikke ville blive givet, blev anset som teoretisk, idet Københavns Havn A/S var ejet/kontrolleret af Københavns Kommune).


Ejendommen har blandt andet medvirket i nogle Olsen Bande film, samt Taxa (TV-serie).