Ejendomskommanditselskabet Vestergade 13, Køge

Status: Solgt 2006

Salgspris

DKK 58 mio.

Anskaffelsessum

DKK 45 mio.

Akk. indtjening

DKK 13 mio.

Specifikation

Investorerne havde et positivt likviditetsflow igennem hele investeringsperioden

Nettoafkast

DKK 2,75 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 3 mio. Driftsudgifter DKK 0,25 mio.

Bruttoareal

4.300 m²

Benyttelse

Udlejet til COOP Danmark (Kvickly)

Wind Ejendommes andel 6,25%

Afhændede ejendomme

Historik

 

Selskabet erhvervede i 2004 en meget centralt beliggende byejendom, som i 2003/04 var blevet udbygget og renoveret af COOP Danmark. I forbindelse med renoveringen og genindflytningen havde Coop Danmark A/S indgået en ny lejekontrakt med 10 års uopsigelighed (“sale and lease back”).

Ejendommen er særdeles velbeliggende kun ca. 150 mtr. fra Torvet i Køge og med gode adgangs- og parkeringsforhold. Ejendommen er opført i 1974 af det daværende FDB og blev i 2003/04 væsentligt renoveret, om- og tilbygget, idet ejendommens stueareal øges med 1000 kvm. og kælderarealet med 216 kvm. I forbindelse med renoveringen og udbygningen af ejendommen har Coop Danmark A/S indgået en ny lejekontrakt, som for lejer er uopsigelig ind til 2014.