Vester Berg EjendomsInvest

Status: Etableret 2016

Ejendomsværdi

DKK 35,6 mio. (5,25%)

Anskaffelsessum

DKK 21,3 mio.

Akk. indtjening

DKK 16,7 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 16,5 mio. Driftsresultat og kursreguleringer DKK 0,2 mio.

Nettoafkast

DKK 1,9 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 2,25 mio., ca. DKK 1.167/m² D.O. TDKK 375. ca-. DKK 196/m² (lejer betaler delvist D.O.)

Bruttoareal

1.922 m²

Benyttelse

Detailhandel 1.262 m² stueareal 660 m² kælder

Wind Ejendommes andel : 100%

Egen portefølje

Historik

 

Vester Berg EjendomsInvest blev etableret i 2016, da selskabet erhvervede en mindre portefølje af restejerlejligheder på Vesterbrogade i Frederiksberg.

Vester Berg EjendomsInvest har efterfølgende investeret i flere erhvervsejerlejligheder på den del af Vesterbrogade, som er beliggende i Frederiksberg.

Selskabet ejer p.t. 18 ejerlejligheder, som har en samlet markedsværdi på ca. DKK 35 mio.

Strategi

Selskabets strategi er at investere i erhvervslejemål på den del af Vesterbrogade, som er beliggende i Frederiksberg.