Ejendomskommanditselskabet Løvstræde 8

Status: Solgt 2006

Salgspris

DKK 58 mio.

Anskaffelsessum

DKK 39 mio.

Akk. indtjening

DKK 19 mio.

Anskaffelsessum

Investorerne havde positivt likviditetsflow igennem hele investeringsperioden

Nettoafkast

DKK 2,5 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 3 mio. Driftsudgifter DKK 0,5 mio

Bruttoareal

3.189 m²

Benyttelse

Butik 694 m², bolig 973 m², konto 987 m² og andet 535 m²

Wind Ejendommes andel 6,25%

m/eksterne investorer

Historik

Selskabet ejede en attraktiv og meget centralt beliggende investeringsejendom i det indre København – Løvstræde 8, 1152 København K – i 2002.

 

Ejendommen var kort forinden selskabet købte ejendommen blevet nyrenoveret og fremstod særdeles flot. Ejendommen er oprindeligt opført i 1734 og 1844.

Løvstræde 8 ligger meget centralt mellem Gråbrødre Torv og Købmagergade i Københavns centrum.

Ejendommen blev afhændet i 2006 for DKK 58 mio. 

Ejendommen består af forhus, to sidehuse og baghus i 6 etager med kælder. Forhuset blev opført i 1734, mens side- og baghus blev opført i 1844. 


Efter en i 2002 gennemført renovering i størrelsesorden kr. 8-10 mio. fremstår ejendommen i særdeles flot stand. Renoveringen har omfattet tag, facader i gården, trappeopgange, indgangsparti og etablering af ny elevator. Herudover er en del lejemål i 2003/04 blevet renoveret indvendigt med nyt gulv, loft, maling og sanitet.