Resultat af igangværende projekter med private investorer

Nedenstående skema udviser en komplet liste over IGANGVÆRENDE projekter (med private investorer)

BEMÆRKNINGER TIL TABELLEN:


 – Generelt

Resultatet er inkl. driftsresultater, og alle honorarer til Wind Ejendomme, er fratrukket.

 

 – Ad (1) Strynøgade 5-7, København 

Årsagen til den meget høje interne rente, skyldes at investorerne allerede efter to år havde en personlig positiv likviditet fra investeringen. Samt endvidere pga. der siden 2016 er foretaget store udlodninger.

Nøgletal frem til ultimo 2021:

  • Det akkumulerede driftsresultat frem til ultimo 2021 udgør ca. DKK 3,5 mio. 
  • DKK 20 mio. er blevet udbetalt i udbytte.
  • Investorernes samlede likviditet (i privat regi) udgør ca. DKK 11 mio. (udover førnævnte udlodninger) 

 

 – Ad (2) Kvægtorvet 8-12, Næstved

Årsagen til den meget høje interne rente, skyldes at hele initialindskuddet til investeringen, blev tilbagebetalt efter tre år.

Nøgletal frem til ultimo 2021:

  • Det akkumulerede driftsresultat frem til ultimo 2021 udgør ca. DKK 28,5 mio. 
  • DKK 3,9 mio. er blevet udbetalt i udbytte.
  • Investorernes samlede likviditet (i privat regi) udgør ca. DKK 10 mio. (udover førnævnte udlodninger)

 

TIL INFO:

Wind Ejendommes honorering består typisk af 

  1. et fast honorar (typisk 2%-3,5%) betalt up front
  2. et eventuelt success fee når ejendommen bliver afhændet. Honoraret kommer alene i effekt, såfremt ejendommen er steget kraftigere i værdi, end det i det oprindelige udbudsprospekt forventede, samt 
  3. et løbende selskabsadministrationshonorar. Der er ingen binding på aftalen, så den enkelte investorkreds kan opsige aftalen med kort varsel.