Historik over resultat fra projekter (m/private investorer)

Nedenstående skema udviser en komplet liste over AFSLUTTEDE projekter (med private investorer)


Bemærkninger til tabellen:

  • Resultatet er inkl. driftsresultater, og alle honorarer til Wind Ejendomme, er fratrukket. 
  • ad (3) Den høje interne rente skyldes, at investorernes skattefradrag i personligt regi, hvilket gjorde deres likviditet fra investeringen positiv allerede efter 4 år.
  • ad (6) Der blev indgået en “performance fee”-aftale med den tidligere grundejer (privatperson), omkring en bedst mulig udvikling af ejendommen, hvorefter den tidligere ejer modtog 60% af udviklingsgevinsten udover et grund-vederlag til Wind Ejendomme på 3%.  
 

Wind Ejendommes honorering bestod i flere af ovenstående projekter typisk af 

  1. et fast honorar (typisk 2%-3,5%) betalt up front
  2. et success fee når ejendommen blev afhændet. Honoraret kom alene i effekt, såfremt ejendommen steg kraftigere i værdi, end det i det oprindelige  udbudsprospekt forventede, samt 
  3. et løbende selskabsadministrationshonorar. Der var ingen bindingsperiode, så den enkelte investorkreds kunne – hvornår den ville (skete aldrig) – opsige aftalen med kort varsel.