Ejendomskommanditselskabet Krimsvej 11-13

Status: Solgt 2006

Salgspris

DKK 65 mio.

Anskaffelsessum

DKK 25 mio.

Akk. indtjening

DKK 40 mio.

Specifikation

Prisstigning DKK 40 mio.

EK forrentning

1.000 % (182%)

Nettoafkast

Investorerne indskød DKK 4 mio. Fik udbetalt ca. DKK 40 mio.ca. 1 år efter - hæftelse på DKK 18 mio. (182%)

Bruttoareal

5.476 m²

Benyttelse

Bebyggelsespct. udgjorde på salgstidspunktet ca. 90 % - som blev ændret til minimum 110 % efterfølgende.

Wind Ejendommes andel 15%

m/eksterne investorer

Historik

 

Selskabet erhvervede en byggegrund beliggende Krimsvej 11-13, 2300 København S. på 5.476 m² i sommeren 2005, med henblik på, at opføre det størst mulige ejerlejlighedsprojekt på grunden. 

Grunden blev erhvervet for ca. DKK 25 mio. inkl. omkostninger.

Krimsvej lå midt i et industriområde (lettere industri), som kommunen havde fremskredne planer om at omdanne til et beboelsesområde, med højhusbyggeri. Kommunen havde på dette tidspunkt taget de indledende skridt til at påbegynde en lokalproces for området. Den nye Amager Strandpark åbnede sommeren det samme samme år (dvs. i 2005).

Selskabets strategi var, at efter at der var blevet vedtaget en ny lokalplan for området, at få færdigtegnet et projekt, for hurtigst muligt derefter, at sælge ejerlejlighederne enkeltvist på projekstadiet. 

Det var (og er) en hel sædvanlig metode, at en projektudvikler ønsker at sælge en given procentdel af en ny bygnings ejerlejligheder før det egentlige byggeri igangsættes. På den måde minimeres projektudviklerens risiko, samt projektudvikleren adgang til byggefinansiering gøres lettere – idet ejerlejlighedskøberne ofte stiller en form for sikkerhed for deres køb af en ejerlejlighed.

Allerede i sommeren året efter modtog selskabet en købstilbud på DKK 65 mio. fra en anden projektudvikler. 

Investorerne bag selskabet overvejede kortvarigt, hvorvidt de selv ønskede at fastholde den oprindelige investeringsstrategi, dvs. selv gennemføre projektudviklingen og frasælge ejerlejlighederne, frem for at sælge byggegrunden, men valgte slutteligt at takke ja til købstilbuddet.

Årsagen til den eksplosive værdistigning på så kort tid skyldes primært den voldsomme prisstigning, der var i handelspriserne på ejerlejligheder (herunder projektsalgs-lejligheder) i København fra primo 2005, på hvilket tidspunkt købsprisen for byggegrunden blev aftalt, frem til sommeren 2006, hvor prisen pr. m²,  nogle steder steg op i mod DKK 10.000 pr. m². En stor del af en sådan værdistigning i færdigopførte ejerlejlighed vil aflejre sig i prisen på byggegrunde (i en alt – andet lige situation – hvor byggepriserne holdes uændret).

Selskabets realiserede dermed en gevinst på ca. DKK 40 mio. på ca. 1 år.

Investorerne havde i forbindelse med investeringen foretaget et kontant indskud på i alt DKK 4 mio., og påtaget sig en hæftelse for i alt DKK 18 mio.

BEMÆRK

Billederne ovenfor viser det færdige projekt – som ikke er gennemført af Wind Ejendomme, men af Køber af projektselskabet.