Ejendomskommanditselskabet Vermlandsgade 51

Status: Solgt 2015

Salgspris

DKK 120 mio. (6,5%)

Anskaffelsessum

DKK 88 mio. (heraf tilbygning DKK 8 mio. i 2011)

Akk. indtjening

DKK 45 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 26 mio. Driftsresultat DKK 19 mio.

Nettoafkast

DKK 7,7 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægt DKK 8,7 mio. (DKK 1.025 pr. m²). D.O. ca. DKK 1 mio. (DKK 125 pr. m²).

Bruttoareal

8.500 m²

Benyttelse

Stueetage/kælder ca. 6.000 m²: dagligvarebutik. 1. og 2. sal, 1.700 m²: kontorfællesskab. Tilbygning, 800 m² sportsforretning

Wind Ejendommes andel : 10,2%

m/eksterne investorer

Historik

Selskabets ejede ejendommen beliggende Vermlandsgade 51, 2300 København S.  


Ejendommen blev erhvervet af ICA AB, der i forbindelse med salget af ISO kæden til Dagrofa A/S i slutningen af 2004, også valgte at sælge ejendommen. 


Som led i Dagrofas overtagelse, blev det samtidigt besluttet, at samle ISOs administration i Dagrofas hovedkontor i Brøndby. Ejendommens 1. og 2. sal blev således ryddet i forbindelse med vor overtagelse. 


I april 2009 blev lejekontrakten med ejendommens hovedlejer – Super Best – fornyet. 


Lejen blev i den forbindelse øget med ca. DKK 1,2 mio. p.a., og lejekontraktens uopsigelighedsperiode forlænget med 12 år. 


Indgåelsen af lejekontrakten med Super Best medførte endvidere, at udviklingen af ejendommens ikke udlejede arealer samt udnyttelsen af en ikke fyldt ud benyttet byggeret kunne påbegyndes. 

I 2010/2011 blev der i forlængelse heraf opført en tilbygning på ca. 800 m². Heraf er 2/3 udlejet til en sportsforretning.


Ejendommen var ejet sammen med en kreds af eksterne private passive investorer.

Ejendommen

Ejendommens stueetage og kælder (parkering) var udlejet til SuperBest (tidligere ISO Supermarked). SuperBest havde fremlejet ca. 800-900 m² til Jysk.

 

1. og 2. salen i hovedbygningen var udlejet til et kontorfællesskab.

 

Tilbygningen opført i 2010/11 var udlejet til Intersport Outlet.