Vasevej 117

Status: Solgt 2007

Solgt

DKK 66 mio.

Anskaffelsessum

DKK 50 mio. (2005)

Specifikation

DKK 15 mio.

Anskaffelsessum

DKK 51 mio. Udviklingsresultatet blev delt med 60 % til den oprindelige ejer og det resterende beløb til Wind Ejendomme.

Nettoafkast

?

Nettoafkast

Ejendommens nettoafkast kunne ikke opgøres

Bruttoareal

3.000+ m²

Benyttelse

Dagligvarer butik på ca. 3.000 m². Samt byggeret til beboelsesbyggeri

Wind Ejendommes andel : 100%

Egen portefølje

Historik

Selskabet ejede en erhvervsejendom beliggende Vasevej 117, Birkerød.

Ejendommen bestod af tre selvstændige bygninger. En hovedbygning, på ca. 3.000 m², udlejet til Dagrofa (i dag Menu), og to mindre bygninger, som var uudlejede (pga. afventede nedrivning). 

Ejendommen blev erhvervet for DKK 51 mio., og blev efter en projektudviklingsperiode på ca. to år, solgt for DKK 66 mio. til TK Development.

 

Baggrund

Mellem Sælger af ejendommen og Køber (dvs. Wind Ejendomme) var der indgået en aftale om, at købesummen for ejendommen, var gjort afhængig af hvad den efterfølgende projektudvikling af ejendommen ville munde ud i af afkast. 


Det var således aftalt, at Sælger skulle modtage 60 % af udviklingsgevinsten fra projektet når projektudviklingen var gennemført, alternativt ejendommen videresolgt.