Ejendomskommanditselskabet Strynøgade 5-7

Status: Solgt 2022

Salgspris

Ca. DKK 200 mio.

Anskaffelsessum

DKK 85 mio.

Akk. indtjening

Ca. DKK 128 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 125 mio. Driftsresultat DKK 13 mio. Kursreguleringer DKK -10 mio.

Nettoafkast

DKK 4,7 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 6,5 mio., ca. DKK 1.835/m² D.O. DKK 1,8 mio., ca. DKK 500/m²

Bruttoareal

3.535 m²

Benyttelse

Kollegium med 102 ungdomsboliger. Alle m/bad, toilet og lille køkken

Wind Ejendommes andel : 5,00%

afhændede projekter

Historik

Ejendomskommanditselskabet Strynøgade 5-7 ejer en ejerlejlighed beliggende Strynøgade 5-7, 2100 København Ø.

 

Ejerlejligheden omfatter bygningens 5 øverste etager (1. – 5. etage). 

Ejendommen er centralt og velbeliggende på Østerbro.

Frem til efteråret 2004 blev ejendommen anvendt til P-hus. I 2004/2005 blev bygningen ombygget til et kollegium, som indeholder 102 ungdomsboliger. Boligerne – som alle har eget bad og toilet – har et areal på (i gennemsnit) ca. 35 m² brutto. Der er indrettet en stor tagterrasse øverst på ejendommen. 

I september 2009 indgik selskabet en uopsigelig lejekontrakt frem til 2022 med Københavns Universitet omkring leje af alle ungdomsboligerne i ejendommen. Københavns Universitet fremlejede kollegieværelserne til primært udvekslingsstuderende.

 

 

I perioden 2005 til 2009 har kommanditselskabet selv stået for udlejning og drift af kollegiet, og igen fra sommeren 2022.