Finsensvej 84, Frederiksberg

Status: Solgt 2004

Afhændede ejendomme

Historik

Tom kontorejendom erhvervet af Danske Ejendomme i 2003 for ca. kr. 24 mio.

I løbet af 2004 blev der opnået byggetilladelse til at ombygge ejendommen til kollegium, hvorefter ejendommen samme år blev afhændet til Schaumann A/S.

Schaumann A/S har efterfølgende gennemført ombygningen af ejendommen, således at bygningen i dag anvendes som kollegium.