Om Wind Ejendomme 

Siden ca. 2010 er Wind Ejendomme blevet drevet, som ejerfamiliens investeringsben indenfor investering i fast ejendom. Virksomheden investerer i dag primært i velbeliggende erhvervsejerlejligheder på handelsstrøger i hovedstadsområdet.

 

Virksomheden foretager i dag således kun nye investeringer i eget regi, og etablerer ikke længere projekter med passive investorer. 

 

Wind Ejendomme har p.t. en ejendomsportefølje med en dagsværdi på ca. DKK 175 mio. (ultimo 2023). 

Ejendomsporteføljen indeholder ca. 40 lejemål (de 100 % ejede ejendomme). Den del af porteføljen, hvor Wind Ejendomme er delvis ejer (1/3), har også ca. 40 lejemål.

 

Fremmedfinansieringen udgør ca. DKK 110 mio., hvoraf ca. DKK 10 mio. er tilført fra Wind Ejendommes søsterselskab Wind Holding. 

Egenkapitalen i Wind Ejendomme udgør ca. DKK 75 mio. 

 

Selskabet besidder kompetence inden for udvikling og drift – samt investering i –  erhvervs- og boligudlejningsejendomme. 

 

Wind Ejendomme har særligt specialiseret sig i udvikling og drift af ejendomme udlejet til studerende (dvs. kollegieejendomme). 

 

Wind Ejendommes hovedaktionær, Allan Wind, har arbejdet i  ejendomsbranchen siden 1994. Først hos EDC Poul Erik Bech (i en intern funktion), dernæst hos InvestorPartner / Keops i otte år (senest som projektdirektør), hvorefter Wind Ejendomme blev etableret. 

 

I perioden 2002 til 2005 hed virksomheden Wind & Mølhave, og blev i de første tre drevet sammen med Jan Mølhave.

Bestyrelse i Wind Ejendomme (i driftsselskabet)

– Kjeld Pedersen (Partner hos RED Ejendomsmæglerfirma)

– Regnar Lykou (Kontorchef Nykredit, Statsaut.revisor)

 

FORHISTORIE

Investeringer med private investorer

I perioden 2002 frem til 2009 etablerede Wind Ejendomme

ejendomsinvesteringsprojekter, hvor private investorer deltog, som passive investeringspartnere på lige fod med Wind Ejendomme.

Frem til i dag er alle projekter med private investorer – på nær to – blevet afviklet igen…alle med pæne overskud.
Salgssummen for ejendommene i de afviklede investeringsprojekter udgjorde i alt lidt over DKK 1 mia. Den samlede fortjeneste har udgjort ca. DKK 375 mio. før skat. Heraf har Wind Ejendomme selv oppebåret ca. 1/3 heraf (bruttoindtægt).

FORHISTORIE

Projektudvikling

I perioden 2004 til 2008 havde virksomheden tillige en projektudviklingsafdeling, som udviklede forskellige
nybygningsprojekter af primært beboelsesejerlejligheder.

De projektudviklingsprojekter, som blev afsluttet senest i 2006 gav overskud. 

To projekter som var igangværende da “finanskrisen” indtraf i 2007 gik begge konkurs, pga. manglende salg af lejligheder. Begge de to projekter var finansieret med “venture” -kapital, som skulle have modtaget den overvejende andel af den forventede fortjeneste. Wind Ejendommes primære opgave i de to projekter var at varetage developeropgaven. Wind Ejendomme havde påtaget sig en maksimal hæftelse på DKK ca. 10 mio. i forbindelse med projekternes etablering. Den fulde hæftelse blev efterfølgende kaldt (PS: Wind Ejendomme har på intet tidspunkt været i finansielle problemer).