Falkoner Kollegiet ApS

Status: Solgt 2021

Salgspris

DKK 185 mio.

Anskaffelsessum

DKK 66 mio. (2009)

Akk. indtjening

DKK 114 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 120 mio. Driftsresultat og kursreguleringer DKK - 6 mio.

Nettoafkast

DKK 3,5 mio.

Nettoafkast (2021)

Lejeindtægter DKK 5 mio., ca. DKK 1.165/m² D.O. DKK 1,5 mio. ca. DKK 375/m²

Bruttoareal

4.243 m²

Benyttelse

Kollegium 114 ungdomsboliger alle m/bad, toilet og lille køkken

Wind Ejendommes andel : 37%

Afhændede projekter

Historik

Wind Ejendomme erhvervede ejendommen i 2009 af EBH Banken, som var kommet i problemer under finanskrisen i 2007/2008. 


Ejendommen blev erhvervet for DKK 66 mio. (med købet af kollegiet “medfulgte” en parkeringskælder,  som blev solgt fra for DKK 1 mio.).

 

På daværende tidspunkt – 1-2 år efter ‘Finanskrisen’, hvor det var yderst vanskeligt at opnå finansiering af stort set alle typer af  ejendomsprojekter – var efterspørgslen efter denne type ejendom  yderst minimal. Formenligt pga. at kollegier generelt (på daværende tidspunkt) blev anset som værende for besværligt, og tungt administrationsmæssigt. 

 

I Wind Ejendommes ejertid har der kontinuerligt været +2.000 på ventelisten til kollegiet.

 

En investorkreds bestående af interne investorer (50 %) og eksterne investorer udgjorde investorgruppen (50 %). 

Baggrund

Falkoner Kollegiet ApS ejer en ejerlejlighed beliggende Sylows Allé 13, 2000 Frederiskberg. Ejerlejligheden omfatter bygningens 4-5 øverste etage (over biografen). 

 

De øvrige ejerlejligheder i Ejerforeningen Falkoner Plads ejes af Nordisk Film (biograf), Frederiksberg Kommune (stor parkeringskælder, offentlige p-pladser), P-hus Falkoner Plads (mindre parkeringskælder, udlejning af private p-pladser til private), to privatejede erhvervsejerlejligheder (udlejet til Irma og bank) samt 17 beboelsesejerlejligheder. 

 

Falkoner Kollegiet er yderst centralt beliggende på Frederiksberg. Meget tæt ved ejendommen ligger CBS, Frederiksberg Gymnasium, Metrostation (Frederiksberg), Frederiksberg Centeret, fitnesscenter (SATS). 

 

Ejendommen blev ibrugtaget i sommeren 2007. 

 

I forbindelse med opførelsen af ejendommen blev der opnået statsstøtte til opførelse af kollegiet. Frem til medio 2027, er huslejen derfor underlagt de særlige regler omkring støttede privatejede kollegier, som medfører, at lejen ligge betydeligt under markedslejen (dvs. den leje som en udlejer ville kunne opnå såfremt der ikke var nogen begrænsninger i størrelsen af den husleje, som Udlejer må oppebære). Udlejningsrisikoen anses derfor p.t. som værende ikke – eksisterende.