AMH EjendomsInvest

Status: Etableret 2019

Ejendomsværdi

DKK 17,5 mio. (5,5%)

Anskaffelsessum

DKK 17 mio. (2019)

Akk. indtjening

DKK 1 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 0,5 mio. Driftsresultat og kursreguleringer DKK 0,5 mio.

Nettoafkast

DKK 0,9 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 1,25 mio., ca. DKK 1.600/m² D.O. TDKK 350, ca. DKK 440/m²

Bruttoareal

805 m²

Benyttelse

Detailhandel 567 m² stue niveau 238 m² kælder

Wind Ejendommes andel : 100%

Egen portefølje

Historik

Selskabet erhvervede primo 2019 de første 7 ejerlejligheder for ca. DKK 17 mio. Ejerlejlighederne indgår i en stor ejerforening med mere end 100 boliger. 

 

Ejendommens hoved-lejer er bagerforretningen “Det Rene Brød”. Få meter fra butikkens hovedindgang ligger en metrostation.

 

Strategi 

Selskabet investerer i erhvervsejerlejligheder beliggende omkring Aksel Møllers Have Frederiksberg.