Venturekapital-finansierede projekter

Status: Afviklet

Afviklede "Venturekapital"-finansierede projekter

Wind Ejendomme var i perioden 2005 til 2010 involverede i to større boligudviklingsprojekter finansieret med “venturekapital” (se boks for forklaring). 

 

Wind Ejendommes primære rolle i de pågældende projekter var, som projektudvikler, at forestå udviklingen af det pågældende projekt – bedst muligt – inden for de givne muligheder.  

 

Egenkapitalen til projekterne var – som anført ovenfor – indskudt af professionelle investorer, som ville opnå den største andel af en eventuel udviklingsgevinst fra projektet. 

 

Afviklede “venturekapital”-finansierede projekter (læs mere):

Venturekapital

Venturekapital defineres i denne sammenhæng, som kapital indskudt af en større professionel aktør – der har et indgående kendskab til markedet, og dets risici – som er ude efter et overnormalt markedsafkast.