Nyhed

min-risk

Status WE – primo 2011

Wind Ejendomme ude af de sidste større udviklingsprojekter

Wind Ejendomme har i foråret 2011 afviklet de sidste større udviklingsprojekter. Virksomheden er således ude af samtlige hæftelser og forpligtelser angående større udviklingsprojekter, som selskabet tidligere har været involveret i (projekter ved Odense Havn og Amager Strand, omkring udvikling, salg, og opførelse af beboelsesejerligheder). 

 

Wind Ejendommes rolle i disse projekter var at agere som projektudvikler. Dvs. Wind Ejendomme var hyret af projektselskaberne til, at udføre blandt andet følgende rådgivningsfunktioner: gennemførelse af lokalplanudviklingen, forhandling og indgåelse af kontrakter med entreprenører, diverse rådgivere og andre interessenter omkring projekterne, ansættelse af projektpersonale, igangsætning af opførelsen af bygninger, samt tilsyn med byggeriet, opbygning af salgsorganisation, projekt rapportering mv. 

 

Wind Ejendomme modtog i udviklingsperioden – før projekterne blev nødlidende – et løbende udviklingshonorar, blandt andet baseret på det løbende timeforbrug. 

 

Investorer og långivere i disse projekter var professionelle aktører – herunder internationale kapitalfonde og banker – som alle naturligvis var naturligvis fuldstændig klar over hvilke risici de pågældende projekter indebar. I overensstemmelse hermed skulle de pågældende aktører derfor modtage den største andel af et eventuelt senere positiv konstateret investeringsresultatet (Wind Ejendomme ville også, i egenskab af projektudvikler, have modtaget en andel af et eventuelt senere konstateret positivt investeringsresultat fra projektudviklingen). Wind Ejendomme havde endvidere i forbindelse med projekternes etableret påtaget sig en mindre økonomisk risiko/hæftelse. 

 

Pga. markedet for salg af beboelsesejerlejligheder i Danmark faldt mere eller mindre sammen i 2006/2007 blev projekterne nødlidende i 2008/2009. 

 

Wind Ejendomme er naturligvis i dag meget tilfreds med, at virksomheden – ikke lige som mange andre projektudviklingsselskaber (herunder børsnoterede ejendomsudviklingsselskaber) – i hausseperioden op til Finanskrisen (2005/2006), alene involverede sig i projekter – herunder påtog sig forpligtelser – som virksomheden på ethvert tidspunkt ville kunne honorere. Wind Ejendomme kunne formentligt havde etableret/medvirket i væsentligt flere udviklingsprojekter i 2005-2007, såfremt virksomheden ikke havde efterlevet denne strategi.

 

Ingen investorer, banker (ordinære engagementer), entreprenører eller andre persongrupper, der har været involveret i projekter som Wind Ejendomme har haft ansvaret for/etableret, har nogensinde tabt penge – på nær dog de førnævnte professionelle investorer – som skulle have modtaget den overvejende del af en eventuel senere konstateret fortjeneste – i ovennævnte større udviklingsprojekter ved Odense Havn og Amager Strand. 

 

TILBAGEVÆRENDE EJENDOMSPORTEFØLJE I WINDEJENDOMME (2011)

Tilbage – når to mindre byggerier er færdigopført ved årets udgang – består ejendomsporteføljen i Wind Ejendomme alene, af passive investeringsejendomme, som alle er fuldt udlejede, og som hver især giver fine driftsoverskud. 

 

Finansieringen af den eksisterende ejendomsportefølje består næsten udelukkende af realkreditbelåning. Den bankfinansiering, der er tilbage i nogle af ejendommene i ejendomsporteføljen, er ydet af Danske Bank. Ingen lån i porteføljen har på noget tidspunkt været nødlidende eller lignende. Driften i ejendomsporteføljen, forløber således, at der hvert år kan udloddes kontante beløb til Wind Ejendomme.

 

Det skal nævnes at samtlige af de investeringsprojekter – som ikke er blevet afhændet under hausseperioden – forløber som planlagt, og i perioden 2008-2010 er blevet videreudviklet yderligere. 

 

WIND EJENDOMME IGENNEM KRISEN 

I perioden 2002 til 2005 etablerede Wind Ejendomme flere ejendomsinvesteringsprojekter, som blev erhvervet sammen med forskellige private passive investorer. 

 

Under højkonjunkturen i perioden 2005 til 2008 etablerede Wind Ejendomme ingen nye ejendomsinvesteringsprojekter – men afhændede tværtimod 7 ud 10 tidligere etablerede projekter. Det var Wind Ejendommes vurdering, at det var uforsvarligt at etablere nye investeringsprojekter i denne periode, og virksomheden valgte i stedet, at afhænde en stor del af ejendomsporteføljen. I samtlige projekter, der blev afviklet opnåede investorerne nogle fine positive investeringsresultater (se Resultat af afviklede projekter ved at klikke på “knappen” til højre). 

 

I den periode beskæftigede Wind Ejendomme sig – som ovenfor anført – primært med projektudvikling af ejerboliger, hvor Wind Ejendomme agerede som projektudvikler/rådgiver for forskellige større udviklingsprojekter (herunder ved Odense Havn og Amager Strand).

 

I perioden 2009 til 2011 har Wind Ejendomme primært beskæftiget sig med, at afvikle/rekonstruere ovennævnte større projektudviklingsprojekter bedst muligt for de involverede parter. 

 

I 2009 etablerede Wind Ejendomme dog et enkelt nyt projekt – Falkoner Kollegiet – som blev overtaget på yderst fornuftige vilkår efter konkursboet i EBH Fonden. Ejendommen blev erhvervet sammen med private passive investorer (og ansatte i Wind Ejendomme).