ASV EjendomsInvest

Status: Etableret 2022

Ejendomsværdi

DKK 33 mio. (7%)

Anskaffelsessum

DKK 33 mio.

Akk. indtjening

DKK 1 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 0,mio. Driftsresultat og kursreguleringer DKK 1 mio.

Nettoafkast

DKK 0,9 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 2,7 mio., ca. DKK 2.200/m² D.O. TDKK 225, ca. DKK 100/m²

Bruttoareal

1186 m²

Benyttelse

Detailhandel 1.186 m² stue niveau 0 m² kælder

Wind Ejendommes andel : 100%

Egen portefølje

Historik

 

Selskabet erhvervede i 2022 den første ejerlejligheder for ca. DKK 10 mio. Året efter blev 6 ejerlejligheder yderligere erhvervet for ca. DKK 23 mio.

 

Alle lejemålene er beliggende på Amager Strandvej – alle med fri udsigt udover Amager Strandpark.

 

Strategi 

Selskabet investerer i erhvervsejerlejligheder beliggende omkring ved Amager Strandpark.