Nyhed

172369_odense-havn-skumring-1024x576

Odense Havneudvikling afhændet

Projektselskabet overdraget til Sjælsø Gruppen

Wind Ejendomme A/S har afhændet Odense Havneudvikling A/S (OHU) til Sjælsø Danmark A/S. 

 

Udviklingsselskabet Odense Havneudvikling A/S (OHU) blev nødlidende under finanskrisen, og selskabets  tyske seniorlångiver betingede sig, at selskabet blev overdraget til det børsnoterede Sjælsø Gruppen A/S i 2010. 

 

Wind Ejendomme havde i en overgangsperiode – fra sommeren 2009 (da Babcock & Brown gik konkurs) – overtaget alle aktier i OHU, imens der blev gennemført en finansiel/kapitalmæssig rekonstruktion af OHU. 

 

Den tyske långiver havde i forvejen finansieret flere lignende projekter hos Sjælsø Gruppen. 

 

Projektselskabet overdrages til Sjælsø Gruppen på en sådan måde, at overdragelsen ikke fordrer nogen kontante betalinger fra Sjælsø Gruppen. 

 

OHU’s formål er at udvikle “Promenadebyen” – et nyt boligområde ved Odense Havn. 

 

(Sjælsø Gruppen gik efterfølgende selv konkurs, red).

 

 

Wind Ejendomme er ikke i tvivl om, at området ved Odense Havn – på sigt – vil udvikle sig til et meget eftertragtet sted at leve og bo i Odense. Især hvis den udviklingsstrategi, som OHU har haft indtil i dag, fortsættes – dvs. hvor det er hensigten at skabe en ny levende bydel, hvor bebyggelsen fremstår meget diversificeret, i høj arkitektonisk standard og opført i materialer af høj kvalitet.

 

 

 

At politikerne i Odense – meget uforståeligt – primo 2009 valgte at droppe det planlagte  “Vandkulturhus” (en mere folkelig og dækkende betegnelse ville være “Byens Badeland”), på “Byens Ø” (tidligere omtalt som “Kulturøen”), er en streg i regningen for udviklingshastigheden af området. En uforståelig beslutning fordi opførelsen i stor udstrækning formentligt havde været selvfinansieret, af højere grundsalgsværdier af de grunde Odense Kommune (via Odense Havn A/S) besidder ved havnen, samt endvidere af de positive afledte effekter en uafbrudt fortsættelse af den førnævnte hidtidige udviklingsstrategi for området ville have medført. Som et kuriosum kan nævnes, at såfremt politikerne tog opførelsesplanerne frem af skuffen igen i dag, så ville “Byens Badeland” med stor sandsynlighed – pga. stærkt faldende byggepriser – kunne opføres til en væsentligt lavere pris, end den opførelsespris en stor majoritet af politikerne i Odense tidligere har godkendt.

BAGGRUND 

OHU blev etableret i 2005 og blev fra start finansielt understøttet af det australske investeringsselskab – Babcock & Brown. 

 

 

Grundet de usædvanlig dårlige  markedsbetingelser for salg af  beboelsesejerlejligheder i Danmark i 2008 og 2009, fik OHU behov for yderligere kapitaltilførsel. En kapitaltilførsel, som OHUs eneste egenkapitalpartner og finansielle garant, Babcock & Brown, ikke kunne efterkomme (Babcock & Brown gik konkurs under finanskrisen). 

 

Wind Ejendomme var antaget som projektudvikler for selskabet.