Ejendomskommanditselskabet Ørestad Syd

Status: Solgt 2010

Salgspris

DKK 4 mio.

Anskaffelsessum

DKK 3,5 mio.

Akk. indtjening

DKK 0,5 mio.

Specifikation

Frem til salgstidspunktet havde Wind Ejendomme afholdt DKK 3,5 mio. i udviklingsomk.

Nettoafkast

DKK 4,15 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 5,8 mio. (DKK 1.150 pr. m²). D.O. ca. DKK 1,65 mio. (DKK 300 pr. m²)

Bruttoareal

5.100 m²

Benyttelse

Kollegiet indeholder 120 ungdomsboliger

Wind Ejendommes andel 100%

m/eksterne investorer

Historik

 

Et udviklingsprojekt som blev afhændet på projektstadiet. 

Selskabet ejede en købsoption til en byggegrund i Ørestad Syd, samt havde opnåede tilsagn til statstilskud til opførelse af et kollegium på grunden med 120 ungdomsboliger (til studerende).

Projektet blev afhændet i 2010 til Investeringsselskabet Gribskov for ca. DKK 4 mio.

Selskabet havde frem til salgstidspunktet afholdt diverse udviklingsomkostninger på ialt ca. DKK 3,5 mio. 

BEMÆRK

Billederne ovenfor viser det færdige projekt – som ikke er gennemført af Wind Ejendomme, men af Køber af projektselskabet.