MVP EjendomsInvest

Status: Etableret 2016

Ejendomsværdi

DKK 6,65 mio. (5,25%)

Anskaffelsessum

DKK 5 mio. (2016)

Akk. indtjening

DKK 1,4 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 1,7 mio. Driftsresultat og kursreguleringer DKK -0,3 mio.

Nettoafkast

DKK 350.000

Nettoafkast

Lejeindtægter TDKK 390., ca. DKK 1,310/m² D.O. TDKK 45, ca. DKK 150/m²

Bruttoareal

296 m²

Benyttelse

Udlejet til kaffeproducent La Cabra

Wind Ejendommes andel : 100%

Egen portefølje

Historik

VP EjendomsInvest APS (MVP) ejer ejendommen Marguerite Vibys Plads 1, 2000 Frederiksberg.

Ejendommen er fredet. Ejendommen blev opført i 1895. Ejendommen har oprindeligt fungeret som målerstation for bygas på Frederiksberg.

Ejendommen er udlejet til “high end” kaffeproducenten La Cabra. Se mere her

Strategi

Selskabets strategi er at investere i erhvervsejerlejligheder beliggende i Frederiksberg.