WMK

Status: Etableret 2009

Ejendomsværdi

DKK 128,5 mio.

Anskaffelsessum

DKK 81 mio.

Akk. indtjening

DKK 66 mio.

Anskaffelsessum

Værdiregulering DKK 36 mio. Driftsresultat og kursreguleringer DKK 29 mio.

Nettoafkast

DKK 8,1 mio.

Nettoafkast

Lejeindtægter DKK 9,8 mio., D.O. DKK 1,7 mio.

Bruttoareal

6.345 m² & 2.618 m²

Benyttelse

Detailhandel - Ca. 50 erhvervslejemål (ca. 95% af lejeindtægter) - 7 boliger

Wind Ejendommes andel : 33%

Egen portefølje

Historik

 

WMK A/S ejer  erhvervsejerlejligheder beliggende i centrum af Ballerup.

 

Selskabet ejer derudover erhvervsejerlejligheder – gennem datterselskabet BH 77-91 –  i Bagsværd.

WMK A/S er etableret af Jan Mølhave, Dan Knudsen og Allan Wind i 2009, med et lige fordelt ejerskab.


Selskabet investerer i højafkast erhvervslejemål i periferen af København, i lokale bycentre der skønnes bæredygtige over tid.