Wind Ejendommes forretningsidé er, at foretage investering i, og udvikling af, fast ejendom i forskellige partnerskaber sammen med eksterne investorer.

Siden etableringen i 2002 har virksomheden – sammen med eksterne investorer – etableret mange forskellige typer af ejendomsprojekter.

Wind Ejendomme har særligt specialiceret sig i at foretage investering i og udvikling af kollegieejendomme.

Udover udvikling og design af kollegieejendomme, besidder Wind Ejendomme via det delvist ejede datterselskab Wind Administration også stor ekspertise i administration og drift af kollegieejendomme.