Indlæg

ask-g890882bc7_1920

Fast rente ?

Centralbankerne har meldt ud at deres QE-programmer snart afvikles. På et tidspunkt må det endvidere forventes at de begynder at sælge ud af de allerede opkøbte obligationer. Om "kort tid" må det således forventes, at efterspørgslen efter realkreditobligationer vil falde,...og senere...udbuddet direkte stige....Alt sammen burde medføre kraftigt stigende lange renter.
Idiotisk ikke at være finansieret med fastforrentede konvertible realkreditlån ?

Man kan undre sig over at ikke samtlige låntagere med realkredit lån – både private- såvel som erhvervslåntagere – har lån baseret på fastforrentede konvertible obligationer. 

Den fastforrentede 30-årige rente udgør blot ca. 1 %. Aldrig i historien har renterne været så lave. God hjulpet på vej af et ikke tidligere afprøvet forsøg fra centralbankerne i USA og EU (og Japan) med enorme opkøb af realkreditobligationer, for at holde en bund under markederne.

 

Centralbankerne har netop meldt ud af deres store QE opkøb snart vil ophøre ….. og senere igen…må det alt andet lige forventes (red) …at de må skulle skille sig af med obligationerne igen => større salgspres og endnu højere renter.

 

De samme centralbanker har et langsigtet inflationsmål på ca. 2% p.a. Et sådan inflationsmål burde medfører en forventet (og acceptabel for selv  centralbankerne) langsigtet lånerente burde ligge omkring de ca. 4-4½% i rente, dvs. en realrente på ca. 2-2½%.

 

Den kommende konverteringsgevinst vil derfor – i givet fald – nogenlunde (eller faktisk meget præcist) kunne beregnes allerede i dag. Kursen på 30-årige obligationer falder typisk ca. 8 kurspoint for hver 1%-point markedsrenterne stiger. Stiger markedsrenterne således fra ca. 1% til de ovennævnte ca. 4% burde obligationerne falde ca. 24-25 kurspoint. Dvs. låntagere med sådanne lån vil kunne opnå en gevinst på ca. 25% af deres gæld (for de fleste private låntagere vil denne gevinst tilmed være skattefri !).

 

Scenariet burde udspille sig indenfor de næste ca. 6-24 måneder.

 

 

Og hvor er bankerne med deres rådgivning? 

Aldrig har bankerne nok haft en bedre chance for vitterligt at kunne rådgive deres kunder med faktisk relevant bankrådgivning. 

Samtlige kunder burde (kraftigt) ‘overtales’ til at være finansieret med fastforrentede lange realkreditlån. Ingen burde undlade at omlægge. Ingen dårlige undskyldninger er valide, som fx. den ofte hørte: “Vi skal alligevel flytte om 3-5 år, og derfor ønsker vi også lån med samme længde”. Vrøvl. Hvorfor ikke beskytte sine værdier, hvis netop ens aktiv må forventes at falde kraftigt i værdi i den selvsamme periode….så er det da meget attraktivt at gældens værdi (nogenlunde) følger med ned i værdi på samme måde.

 

Faktisk også for bankernes egen skyld, burde de se at få “presset” deres kunder over i langt forrentede lån. Højere renter i markedet må alt andet lige betyde faldende ejendomspriser, og dermed dårligere udlånsengagementer for bankerne…..med mindre deres kunder har fået omlagt til konverterbare lån, der som bekendt falder i værdi ved stigende renter.