Nyhed

IMGP0010-scaled.jpg

Investorkredsen bag Ejendomskommanditselskabet Strynøgade 5-7, København har valgt at sælge den ejendom selskabet har ejet siden 2003.

 

Ejendommen blev solgt for ca. DKK 200 mio. 

Ejendommen blev erhvervet for DKK 85 mio. i 2003.

 

Egenkapitalindskuddet udgjorde ca. DKK 4 mio. da ejendommen blev erhvervet. Grundet diverse skattefordele investorerne opnåede de første år af investeringsperioden, var investorernes likviditet allerede positiv efter ca. 2 år, og har været stigende frem til salgstidspunktet. 

Afkastet af den investerede kapital har derfor været ‘grotesk” højt (ca. 68 % p.a. i intern rente – efter skat). 

Uden indregning af de daværende skattefordele udgjorde den interne forrentning ca. 21%.

 

Et årligt afkast på 21% svarer til, at DKK 1.000 vokser til ca. DKK  45.000 over ca. 20 år.

 

Wind Ejendomme ejede blot 5 % af selskabet. De resterende ejerandele var fordelt på eksterne private passive investorer. 

 

Wind Ejendomme oppebar i forbindelse med salget et performance fee.