Lagerbeskatning

Side under udarbejde 🙂

Sider

INDTIL DA:

 

Enhver investor / projektudvikler i ejendomsbranchen bør overveje – nu hvor sandsynligheden for at der kommer en regelændring af beskatningen af ejendomsværdistigninger fra primo 2023 må betegnes som værende stor  – hvilke dispositioner der bør tages før skæringsdatoen den 1. januar 2023 – alt efter hvilket princip for beskatning skatteministeriet ender med at vælge.  

 

  1. En løbende aconto beskatning af værdireguleringerne ELLER
  2. En “realisationsbeskatningsmodel” – som den som kendes fra kommanditselskaber
 
Som det er illustreret på nogle af de andre sider omkring “Lagerbeskatning”, har værdien af UDSKUDT SKAT en enorm betydning for værdiansættelsen af ejendomme.  
 

Meget taler p.t. for at model 1 bliver virkelighed. I dette scenario vil spekulationerne formentligt primært gå på, hvorledes Indgangsværdien skal håndteres.


I scenario 2 forsvinder udskudt skat 😐 

 – men først ved efterfølgende salg….

 
“Hvad hvis skatteministeriet vælger en kombi-løsning – dvs. en beskatningsmodel med acontoskat fra den 1. januar 2023 plus en realisationsbeskatning af udskudt ved efterfølgende salg…..” 

😐