Lagerbeskatning

Statens overvejelser

Sider

Det kan undre at:

– hvorfor er det kun selskaber man ønsker at ramme ? (hvorfor skal man gå fri fordi investeringen foretages i privat regi?). Hvorfor skal det være helt andre regler som er gældende hvis investeringerne foretages i K/S eller P/S regi – eller privat?


-de nye regler lægger op til at danske ejendomsinvestorer afvikler deres investeringer i DK, og i stedet foretager (den samme type?) investeringer i udlandet? Det kommer formentligt til at dække samtlige aktører i DK – både private og professionelle aktører…..


-formentligt ingen private investorer vil fremadrettet foretage nye investeringer gennem selskaber, men i stedet vælge K/S formen eller foretage investeringen direkte i privat regi. Har SKAT taget højde for dette i deres forventninger til det fremtidige provenu herfra.


-afviklingen af muligheden for at kunne foretage afskrivninger på erhvervsejendommen vil få en enorm betydning. Alt andet lige vil der efterfølgende ske betydelig lavere nybyggeri af erhvervsbyggeri end i dag, og særligt i områder som ligger langt fra de større byer må det forventes at nybyggeri og handel med de ramte ejendomme vil blive kraftigt reduceret, og  nogle steder næsten vil gå helt i stå. Investeringerne vil ganske enkelt ikke hænge sammen for investorer / entreprenører, mv. En af årsagerne til at det i dag er muligt at foretage afskrivninger på visse erhvervsejendomme, var netop at sætte gang i væksten af byggeri.


-er det overvejet hvilke komplikationer det kan give når investorer går ind og ud af ordningen fra år til år.

Eksempel

Holding selskab, som ejer nedenstående tre selskaber.

Selskab 1: Ejendomme for DKK 40 mio.

Selskab 2: Ejendomme for DKK 40 mio.

Selskab 3: Ejendomme for DKK 40 mio.

Hvad hvis det ene datterselskab sælges fra i 2027, er holdingselskabet så ude af a/c-ordningen?

(hvis ikke kan de blot frasælge de tilbageværende datterselskaberne over i et nyt holdingselskab, hvor de så vil være under grænsen igen).


-Kan ovennævnte holdingselskab frasælge et af d/s’erne  den 31.12 og så købe det dagen efter igen ? – og så være ude af a/c-ordningen?


omgåelsesmuligheder:

danske investorer – som ligger i niveauet 100-250 mio.

-sælge en del til børnene/stråmænd

-frasælge ejendomme i porteføljen


udenlandske investorer:

I forhold til disse aktører kan hele lovgivningen måske vise sig at blive forgæves. Deo har enorme kræfter til at kunne betale “cross border tax”-specialister store honorarer for at undgå at betale skat. De mestre at udnytte  forskellige sambeskatningsaftaler der eksisterer mellem forskellige lande til det yderste og opbygge selskabskonstruktioner i uigennemskuelige spindelvæv af off shore selskaber mv.

-opsplitte udlejningsejendomme som er mere værd end DKK 100 mio. i ejerlejligheder, i klumper op til ca. DKK 80-90 mio., som ejers af f.eks.:

    Udenlandsk Selskab nr. 1  

    Udenlandsk Selskab nr. 2

    Udenlandsk Selskab nr. 3

    Udenlandsk Selskab osv.

De udenlandske Set fra statens side

-timing (makedskonjunkture)

-omfang (beregn/anslå)

-hyr med vurderinger

-hvad kan staten gøre:

   samtidigt indføre formueskat

   kræver alle gamle udskudte skatter afregnet

(hvad i øvrigt med tilsvarende gevinster på alle helt almindelige virksomheder, der er jo heller ingen beskatning af gevinst på aktierne ?)