Nyhed

danmark-koebenhavns-universitet-p-heckscher-no-65

Strynøgade udlejer helt kollegium til én lejer

Lejekontrakt med Københavns Universitet

Ejendomskommanditselskabet Strynøgade 5 har indgået en 12-årig lejekontrakt med Københavns Universitet (KU) omkring leje af selskabets ejendom (indeholder 102 kollegieværelser) startende fra den 1. oktober 2009.


KU overtager kollegieværelserne efterhånden, som de eksisterende lejere fraflytter kollegiet. Kontrakten er uopsigelig frem til den 30. september 2021, hvor kontrakten kan opsiges med 12 måneders varsel af hver af parterne.


Ejendomskommanditselskabet opnår i forbindelse med kontraktens indgåelse nogle omkostningsmæssige og administrative besparelser (f.eks. overgår viceværtfunktionen, styring af udlejning, m.v. – herunder også betaling heraf – til lejer). Den langløbende lejekontrakt medfører endvidere at ejendommens værdi kan fastsættes ud fra et lavere afkast end tidligere, hvilket medfører en højere ejendomsværdi (har betydning i forhold til selskabets generelle økonomiske stilling, og/eller i en salgssituation).  


KU opnår omvendt en henvisningssikkerhed til 102 kollegieværelser i en meget attraktiv og velbeliggende ejendom på Østerbro – der altid har været fuldt udlejet, og haft en lang venteliste. Indgåelsen af kontrakten vil lette presset på KU i forhold til, at skulle fremskaffe beboelsesmulig for udvekslingsstuderende, der besøger højere læreanstalter i København for en kortere periode. 


Ejendommen er erhvervet af Wind Ejendomme sammen med en kreds af eksterne investorer i 2005.