Nyhed

172369_odense-havn-skumring-1024x576

Rekonstruktion af Odense Havneudvikling

Wind Ejendomme har - for en kort periode - overtaget alle aktier i Odense Havneudvikling A/S (OHU)

Der gennemføres i øjeblikket en finansiel/kapitalmæssig rekonstruktion af OHU, med henblik på, at aktierne i selskabet kan videresælges til en ny finansiel stærk investorkreds. Videresalget forventes gennemført indenfor få måneder.  

 

Når den nye investorkreds har overtaget selskabet forventes færdiggørelsen af promenadeanlægget samt anlæggelsen af ‘udenomsarealerne’ rundt om bygning 1 og 2 (“Stævnen” og “Broen”) straks genoptaget, og færdiggjort. Disse arbejder har ligget stille, imens OHU er blevet rekonstrueret. Opførelsen af bygning 3 (“Sejlet”), som i dag kun består af en parkeringskælder, forventes påbegyndt indenfor en overskuelig fremtid – og senest inden udgangen af 2010.

 

OHU blev etableret i 2005 og blev fra start finansielt understøttet af det australske investeringsselskab – Babcock & Brown. Grundet de usædvanlig dårlige markedsbetingelser for salg af beboelsesejerlejligheder i Danmark, har OHU løbende i det seneste års tid haft behov for yderligere kapitaltilførsel. En kapitaltilførsel, som OHUs eneste egenkapitalpartner og finansielle garant, Babcock & Brown, ikke har kunne efterkomme, idet Babcock & Brown selv i forvejen har været – og forsat er – stærkt påvirket af den aktuelle globale finanskrise.

 

Wind Ejendomme har i perioden ageret, som selskabets ansvarlige developer. Frem til finanskrisen satte ind, forløb udviklingen af grunden, der i perioden har taget de første væsenlige skridt til, at ændre sit præg fra at være et indstriområde til et nyt attraktivt beboelsesområde, planmæssigt. OHU har således i 2007 og 2008 gennemført omfattende jordmodningsarbejder ved Odense Havn, der omfatter nedrivning af de eksisterende bygninger, oprensning af forurenet jord, opgravning og anlæggelse af en 200 meter lang og 30 meter bred kanal med en dybde på minimum 2 meter, anlæggelse af en bro til “kulturøen”, samt nye kaj og promenadeanlæg. Alt sammen til aftalt tid og indenfor rammerne at det oprindeligt budgetterede anlægsbudget. Årsagen til at OHU er blevet finansielt nødlidende, er at markedet for salg af beboelsesejerlejligheder er gået fuldstændigt i stå. Lejlighedssalget begyndte allerede at gå i stå primo 2008. Senest har finanskrisen – og den generelle nervøsitet der er opstået i kølvandet på den – gjort potentielle køberne endnu mere afventende og forsigtige.  

 

 

Wind Ejendomme er ikke i tvivl om, at området ved Odense Havn – på sigt – vil udvikle sig til et meget eftertragtet sted at leve og bo i Odense. Især hvis den udviklingsstrategi, som OHU har haft indtil i dag, fortsættes – dvs. hvor det er hensigten at skabe en ny levende bydel, hvor bebyggelsen fremstår meget diversificeret, i høj arkitektonisk standard og opført i materialer af høj kvalitet. At politikerne i Odense – meget uforståeligt – primo 2009 valgte at droppe det planlagte  “Vandkulturhus” (en mere folkelig og dækkende betegnelse vile være “Byens Badeland”), på “Byens Ø” (tidligere omtalt som “Kulturøen”), er en streg i regningen for udviklingshastigheden af området. En uforståelig beslutning fordi opførelsen i stor udstrækning formentligt havde været selvfinansieret, af højere grundsalgsværdier af de grunde Odense Kommune (via Odense Havn A/S) besidder ved havnen, samt endvidere af de positive afledte effekter en uafbrudt fortsættelse af den førnævnte hidtige udviklingsstrategi for området ville have medført. Som et kuriosum kan nævnes, at såfremt politikerne tog opførelsesplanerne frem af skuffen igen i dag, så ville “Byens Badeland” med stor sandsynlighed i dag – pga. stærkt faldende byggerpriser – kunne opføres til en væsentligt lavere pris, end den opførelsespris en stor majoritet af politikerne i Odense tidligere har godkendt.