Nyhed

hammock-gf6c68d2e2_1920

Aktivitetsniveau efter Finanskrisen

Lav aktivitet

Aktivitetsniveauet – m.h.t. udvikling af nye projekter – i Wind Ejendomme er p.t. det laveste siden selskabet blev etableret i 2002.

Efter at kollegiet på Øresundsvej er blevet opført og ibrugtaget, og også tilbygningen på Vermlandsgade 51 er blevet færdigopført og udlejet, har Wind Ejendomme ingen igangværende byggerier under opførelse eller nye investeringsprojekter under etablering -og ej heller nogen nye projekter i ‘pipelinen’. Wind Ejendomme har ikke nogen rentebærende byggegrunde i porteføljen. Alle ejendomme i porteføljen er fuldt udlejet og kører helt efter planen.

Den meget begrænsede adgang til finansiering af fast ejendom har generelt sænket aktivitetsniveauet i den del af ejendomsbranchen, som ligger uden for den offentlige sektor.

De p.t. meget lave markedsrenter er med til at sænke omsætningsniveauet af ejendomme, dels pga. de nuværende ejere ofte hellere vil beholde deres ejendomme, som giver et stort cash flow, i forhold til den relativ lave pris de kan opnå ved et salg, og dels pga. mange nuværende ejere har fastlåst deres lån til højere rentesatser end dagens rentesatser, hvilket vil medføre et stort tab hvis en renteswap eller et længere løbende ikke konverterbart lån skal indfries.