Udviklingsselskabet Amager Strand

Status: Afviklet 2010

BAGGRUND

UAS var finansielt understøttet af dansk venturekapital, der havde påtaget sig den altovervejende økonomiske risiko forbundet med projektets gennemførelse. Wind Ejendomme havde påtaget sig en mindre – set i forhold til projektets størrelse – økonomisk hæftelse overfor selskabet (på DKK 6 mio.).


Wind Ejendommes primære opgave i projektet var som rådgiver – under de givne betingelser – at gennemføre udviklingen af byggegrundene bedst muligt.


Det var aftalt at venturekapitalen ville have opnået den overvejende andel af en eventuel positiv gevinst fra projektudviklingen. Udover et løbende udviklerhonorar, kunne Wind Ejendomme tillige havde opnået en andel af en eventuel gevinst fra udviklingsprojektet.


(PS: ovenstående billede er taget i 2019 efter projektet blev gennemført af en anden projektudvikler – flere år efter finanskrisen)

Historik 

Udviklingsselskabet Amager Strand (herefter UAS) blev etableret i 2006 og havde til formål, at
opkøbe byggegrunde ved et byudviklingsområde ud for Amager Strand Park  med henblik på, at opføre ejerlejlighedsprojekter på grundene, og dernæst sælge boligerne enkeltvist i markedet. 

 

UAS erhvervede i overensstemmelse hermed byggegrunde – som der potentielt ville kunne opføres boliger med et samlet etageareal på mellem 12.000-18.000 m² – i 2006.

 

Salgspriserne udgjorde på dagvarende tidspunkt (i 2006) mellem DKK 42.000 – DKK 45.000 i gennemsnit i markedet. Den potentielle markedsværdi af alle de færdige beboelsesejerlejligheder kunne således beregnes til at udgøre DKK 500 – 800 mio. (alt efter hvad salgspriserne ville udgøre efterfølgende, og hvor mange lejligheder der ville kunne opføres). 

 

Kommunen var på daværende tidspunkt i fuld gang med, at en lokalplanproces, der skulle gøre det muligt, at opføre boligbyggeri i området omkring Amager Strand og Krimsvej. Kommunen havde året forinden åbnet den nye Amager Strand Park, der skulle understøtte hele udviklingen i området. Det var forventet at lokalplanen kunne ligge klar senest i 2007. 

 

Desværre blev færdiggørelsen af lokalplanen forsinket, og først vedtaget mere end to år efter – nærmere bestemt i efteråret 2009 (Lokalplan nr. 425). I mellemtiden var finanskrisen indtruffet i 2007/2008, hvor ejerlejlighedsmarkedet gik helt i stå, og priserne faldt drastisk. For et projektselskab af denne type, har det meget stor betydning, at  projektudviklingen kan komme i gang hurtigt, idet især renteudgifter og ejendomsskatter ellers meget hurtigt bliver en stor belastning at honorere, med mindre der løbende tilføjes ny kapital. 

 

UAS så sig i 2010 nødsaget til at sælge alle byggegrundene, hvilket skete med store tab.  Wind Ejendomme bistod selskabet med at få afsat byggeretterne bedst muligt.

 

Wind Ejendomme havde påtaget sig en hæftelse – beløbsbegrænset til DKK 6 mio. – som blev kaldt – og indbetalt.

 

————————————— 

 

Efterfølgende er markedet – som bekendt vendt rundt igen – og der opnås i 2018 priser på langt over DKK 45.000 pr. m² etageareal i området, red. (og senere (2021) priser over DKK 60.000 pr. m² i området, red).