Nyhed

M&V2

Wind Ejendomme har erhvervet alle anparter i Vester Berg EjendomsInvest

Wind Ejendomme har købt de resterende 50 % af anparterne i Vester Berg EjendomsInvest.

Wind Ejendomme har erhvervet 50 % af anpartskapitalen i WQ EjendomsInvest ApS. Wind Ejendomme ejer herefter selskabet 100 %.


Selskabet har i forbindelse hermed skiftet navn til Vester Berg EjendomsInvest ApS.


Selskabet ejer en portefølje af ejerlejligheder, der har en dagsværdi på ca. DKK 30 mio.


Vester Berg EjendomsInvests strategi, er at investere i erhvervsejerlejligheder beliggende på den del af Vesterbrogade, som er beliggende i Frederiksberg Kommune.


Vester Berg er en sammentrækning af Vesterbrogade og Frederiksberg.


Visionen for selskabet er at være med til at understøtte udviklingen af en bydel i hovedstaden, der har sin egen identitet, med et forretningsliv, der tilbyder de besøgende oplevelser og/eller ydelser, som ikke kan opnås andre steder.