Nyhed

20132409161347

Vestergade 25, Køge solgt

Ejendom udlejet til Kvickly afhændet

Ejendommen Vestergade 25, Køge er solgt.


Wind Ejendomme erhvervede i 2003 ejendommen, sammen med en kreds af eksterne investorer for ca. kr. 43 mio. Ejendommen er nu afhændet for kr. 58 mio. 


——————————————-


Ejendommen er den femte ejendom der er afhændet indenfor de seneste par år. De fem solgte ejendomme repræsenterer en samlet salgsværdi på ca. kr. 225 mio. Fortjenesten har udgjort ca. kr. 59 mio. (værdiforøgelse på ca. 36%). Heraf har Wind Ejendommes oppebåret ca. kr. 10 mio., via Wind Ejendommes egne ejerandele i projekterne. Den resterende del af fortjenesten er udloddet til eksterne investeringspartnere.