Nyhed

person-holding-coin-1602726-1-1470x680

Stor gevinst til investorer

Ejendomskommanditselskabet Krimsvej 11-13 sælger byggegrund

Samtlige investorer i Ejendomskommanditselskabet Krimsvej 11-13 har valgt at sige “ja tak” til et købstilbud som kommanditselskabet har modtaget.

 

Kommanditselskabet eneste aktiv er en udviklingsgrund beliggende Krimsvej 11-13, 2300 København S, som selskabet erhvervede for ca. 12 måneder siden.

 

Salgsprisen svarer til, at den grund kommanditselskabet ejer sælges for ca. kr. 65 mio.

 

Kommanditselskabet erhvervede grunden for kr. 25-26 mio. i sommeren 2005, i forbindelse med at projektet blev etableret og udbudt af Wind Ejendomme.

 

Investorerne i kommanditselskabet har således realiseret en gevinst på ca. kr. 39-40 mio. til deling, som udbetales kontant til dem indenfor kort tid.

 

Da projektet blev etableret indskød investorerne i alt kr. 4 mio. i egenfinansiering (resten af kapitalbehovet blev finansieret med fremmedkapital).

 

Sættes det kontante indskud i forhold til den realiserede gevinst, giver dette et afkast på ca. 1.000 % på blot et års ejerskab! Beregnes investorernes afkast af investeringen i forhold til aktivsummen udgør afkastet ca. 150 %.

 

———  chance for en ekstra gevinst (usikkert) ———

 

I forbindelse med salget af grunden, er det med køber aftalt, at såfremt en senere lokalplan måtte udvide bebyggelsesgraden for byggegrunden (fra de nuværende 90 %), at Køber vil skulle erlægge en yderligere overdragelsessum til Sælger (dvs. investorerne i Ejendomskommanditselskabet Krimsvej 11-13). Denne ekstra gevinst er således afhængig af (1) der senere vedtages en ny lokalplan for det område, hvori Krimsvej 11-13 er beliggende med en større bebyggelsesprocent end 90, og (2) at Køber er i stand til at betale dette beløb til Sælger, på det tidspunkt hvor en sådan ny lokalplan måtte blive vedtaget.