Nyhed

Babcock_&_Brown_logo.svg

Samarbejde med Babcock & Brown

Babcock & Brown - global investor, som blandt andet investerer i større infrastruktur- og ejendomsprojekter.

Wind Ejendomme A/S har indgået samarbejde med det australske investeringsselskab Babcock & Brown omkring investering i et ejendomsudviklingsprojekt i Danmark. 

 

Investeringen foretages igennem udviklingsselskabet, Odense Havneudvikling A/S, som netop har erhvervet et større grundareal i Odense Havn, hvor der efter endt jordmodning kan opføres mellem 400-500 boliger.

 

Babcock & Brown er indtrådt i aktionærkredsen for Odense Havneudvikling A/S, og har samtidigt tilvejebragt det nødvendige finansielle grundlag for projektudviklingens gennemførelse. Se yderligere informationer om Odense Havneudvikling A/S.

 

Baggrund

Babcock & Brown er et globalt investerings- og finansielt rådgivningsselskab med ca. 750 ansatte og aktiviteter i 15 lande spredt over hele verden. Selskabet er noteret på den australske børs. 


Selskabets markedsværdi udgør i underkanten af 5 mia. australske dollars (maj 2006). 


Selskabet havde ved udgangen af 2005 en portefølje af aktiver på mere end 100 mia. australske dollars under forvaltning.