Anlægsinvesteringer

 

Wind Ejendomme har siden virksomhedens start i 2002 etableret en lang række forskellige typer af anlægsinvesteringer i ejendomme. Virksomheden besidder således stor erfaring i etablering af attraktive langsigtede ejendomsinvesteringer, fremskaffelse af det nødvendige kapitalgrundlag, samt den efterfølgende management heraf.

 

Know how

Væsentlige kompetencer, der er afgørende for en vellykket anlægsinvestering i ejendomme, som virksomheden besidder:

 

sourcing af attraktive investeringsejendomme

forhandling omkring indkøb af ejendomme

gennemførelse af due diligence

tilvejebringelse af det optimale kapitalbehov

udarbejdelse af forretningsplaner

selskabsadministration

etablering og controlling af ejendomsadministration

ejendomsoptimering (løbende optimering af nettoafkastet)

rapportering til ejerne

salg/udlejning af ejendomme

Selskabs- og ejendomsadministration

Wind Ejendomme foretager selskabsadministration af alle de ejendomsprojekter virksomheden har etableret. Selskabsadministrationen omfatter primært løbende optimering af ejendommens driftsindtjening og fremmedfinansiering, samt controlling af ejendomsadministrator og økonomisk rapportering

 

Wind Administration foretager ejendomsadministration af alle de ejendomsprojekter Wind Ejendomme har etableret.