Wind Ejendomme besidder en særlig know how omkring udvikling, opførelse og drift af kollegieejendomme. Virksomheden har udviklet og opført mange kollegier/ungdomsboligejendomme de seneste 7-8 år, og mere end 60 % af selskabets ejendomsportefølje består af ejendomme i denne kategori.

 

Wind Ejendomme kan tilbyde at ‘skræddersy’ et kollegieejendomsprojekt efter investors ønsker – der nøje er afstemt efter investors behov og økonomiske rammer.

 

Eksempler på erhververe af et kollegium?:

Fonden, der ønsker at støtte uddannelse af unge mennesker generelt,  specifikke uddannelsesretninger, bestemte persongrupper eller lignende.

Virksomheden, der ønsker at støtte nuværende eller tidligere ansattes børn, slægtninger og lignende, eller eksempelvis lokalområdet.

Investoren – der udover at opnå et fornuftigt afkast – ønsker en inflations- og risikosikker investering (lille udlejningsrisiko).

(kombinationer af de ovenfor nævnte formål med investeringen i et kollegium/en ungdomsboligejendom er naturligvis sandsynlig).

 

Køber kan erhverve et kollegium alene, eller sammen med andre. Wind Ejendomme har stor erfaring i, at administrere ejendomsselskaber, der ejes af en gruppe af investorer.

 

Eksempel på et skræddersyet kollegium:

Inden for erhververs økonomiske rammer og erhververs hensigt med kollegiet fastlægges de overordnede rammer for kollegiets beliggenhed, størrelse, kollegiets overordnede aptering, krav til afkast, målgruppe af studerende mv.

Der indgås en aftale mellem erhverver og Wind Ejendomme omkring etableringen af det under punkt 1 definerede kollegium.

Et arkitektfirma ansattes til at udarbejder tegninger af kollegiet.

Långivere tilknyttes projektet.

Byggeopgaven udbydes i litication, og en entreprenør udvælges.

Byggeriet gennemføres.

(udlejning af kollegiet opstartes)

Byggeriet afleveres.

Wind Ejendomme tager sig af al kontakt med projektets interessenter (herunder arkitekter, ingeniører, entreprenører, långivere, offentlige myndigheder, administrator, lejere etc.) fra start til mål.

 

Erhververen af kollegiet kan deltage i de enkelte delprocesser i det omfang Erhververen ønsker dette. Erhververen kan også vælge at få leveret kollegiet, som et “Turn Key”-projekt, hvor erhververen ikke involveres i processen når først der er indgået en aftale mellem Erhververen og Wind Ejendomme (punkt 2 ovenfor).

 

Erhververen vil i forbindelse med indgåelsen af aftalen med Wind Ejendomme (punkt 2 ovenfor) skulle stille sikkerhed for betaling af købesummen.

 

Efter ejendommen er opført kan ejer af ejendommen vælge, at lade Wind Administation varetage ejendomsadministrationen og Wind Ejendomme den overordnede selskabsadministration.

 

Wind Ejendomme har været/er ejer i følgende kollegieprojekter (samlet projektværdi ca. kr. ½ mia.):

 

Flintholm Kollegiet, Frederiksberg

Falkoner Kollegiet, Frederiksberg

Østerbro Kollegiet, København Ø

Øens Kollegium, København S

Ørestad Syd Kollegiet, København S

Kong Georgs Vej, Frederiksberg

Finsensgade 84, Frederiksberg

Udover ovennævnte kollegier – som Wind Ejendomme ejer/har ejet andele af – har Wind Ejendomme ydet rådgivning i forbindelse med etablering af nogle større kollegier, herunder f.eks. BaseCamp i København og et kollegium beliggende tæt ved Fisketorvet i København (begge har hver især ca. 500 studerende boende).