Stor erfaring omkring kollegieejendomme

Wind Ejendomme besidder en særlig know how omkring udvikling/design, opførelse og drift af kollegieejendomme, samt tillige administration af denne type ejendomme (sidstnævnte, gennem det associerede selskab, W|A Administration – tidligere Wind | Administration). 

Virksomheden har udviklet og opført mange kollegie/ungdomsbolig-ejendomme, og på et tidspunkt udgjorde den ejendomskategori ca. 2/3 af ejendomsporteføljen.

Tidligere har virksomheden tillige udført ekstern rådgivning om indretning/design af beboelsesejendomme til studerende. Herunder f.eks. to større kollegier i København med hver ca. 500 studieboliger.

Wind Ejendomme har haft ejerskab i nedenstående kollegieejendomme (Wind Ejendomme har kun en mindre ejerandel i Østerbro Kollegiet tilbage):

  • Flintholm Kollgiet, Frederiksberg
  • Falkoner Kollegiet, Frederiksberg
  • Østerbro Kollegiet, København Ø
  • Ørestad Syd Kollegiet, København S
  • Øens Kollegium, København S
  • Kong Georgs Vej, Frederiksberg
  • Finsensvej 84, Frederiksberg

Wind Ejendomme gennemførte formentligt et af de første investeringsprojekter (i nyere tid) ejet af private investorer, opført uden tilskud fra staten, da virksomheden i 2003 etablerede Kong Georgs Vej Kollgiet. Kollegiet havde 40 studieboliger – alle med bad/toilet og et lille køkken.

Projektet blev etableret sammen med 9 investorer, som investerede i projektet, som et alternativ til, at foretage et “traditionelt” forældrekøb.

Investeringen blev etableret på en sådan måde, at investeringen var likviditetsneutral for investorerne efter ca. 5 år.

Projektet blev dog allerede afhændet efter 3 år, idet investorerne valgte at sælge ejendommen igen (ca. 25% stigning i værdi).