WQ EjendomsInvest ApS

Dagsværdi

DKK 22,6 mio. (6,25%)

Anskaffelsessum

Ejendommen er finansieret med konverterbare realkreditlån. Egenkapitalen udgør ca. DKK 10 mio.

Akk. indtjening

DKK 10 mio.

Akk.nøgletal

Nettoafkast

TDKK 1.350

Spec. af afkast

Årlige lejeindtægter TDKK 1.475 (DKK 1.250 pr. m²). Årlige driftsomk. ca. TDKK 110 (DKK 100 pr. m²). Lejerne betaler tilskud til ejendommens driftsomk.

Bruttoareal

1161 m²

Spec. af arealer

Porteføljen af ejerlejligheder består af ni ejerlejligheder med erhverv, og to ned beboelse.

Igangværende projekt - Wind Ejendommes ejerandel udgør 50%

WQ EjendomsInvest

WQ EjendomsInvest (WQ EI) blev etableret i 2016, da selskabet erhvervede en mindre portefølje af restejerlejligheder på Vesterbrogade i Frederikberg.

WQ EI har efterfølgende investerer i flere erhvervsejerlejligheder på den del af Vesterbrogade, som er beliggende i Frederiksberg.

Selskabet ejer p.t. 11 lejligheder, som har en samlet markedsværdi på ca. DKK 22-24 mio.

Wind Ejendomme ejer 50 % af WQ EI. Den anden del af selskabet ejes af Qvist-Gruppen.