Vester Berg EjendomsInvest ApS

Dagsværdi

DKK 28,6 mio. (6,25%)

Anskaffelsessum

Ejendommen er finansieret med konverterbare realkreditlån. Egenkapitalen udgør ca. DKK 11 mio.

Akk. indtjening

DKK 11 mio.

Akk.nøgletal

Nettoafkast

TDKK 1.350

Spec. af afkast

Årlige lejeindtægter TDKK 1.750 (DKK 1.367 pr. m²). Årlige driftsomk. ca. TDKK 180 (DKK 100 pr. m²). Lejerne betaler tilskud til ejendommens driftsomk.

Bruttoareal

1471 m²

Spec. af arealer

Porteføljen af ejerlejligheder består af 13 ejerlejligheder med erhverv, og 2 ned beboelse.

Igangværende projekt - Wind Ejendommes ejerandel udgør 100%

Vester Berg EjendomsInvest

Vester Berg EjendomsInvest blev etableret i 2016, da selskabet erhvervede en mindre portefølje af restejerlejligheder på Vesterbrogade i Frederiksberg.

Vester Berg EjendomsInvest har efterfølgende investeret i flere erhvervsejerlejligheder på den del af Vesterbrogade, som er beliggende i Frederiksberg.

Selskabet ejer p.t. 18 ejerlejligheder, som har en samlet markedsværdi på ca. DKK 35 mio.

Wind Ejendomme ejer selskabet 100 %.