Wind Ejendomme drives i dag uden fast mandskab, men med varierende ad hoc teams af tilknyttede relevante rådgivere for det enkelte projekt – dvs. som et ad hoc projektselskab selv.

Om Wind Ejendomme

Wind Ejendomme er et ejendomsselskab med kompetence inden for udvikling og drift af erhvervs- og boligudlejningsejendomme. Selskabet etablerer både

  • Udviklingsprojekter – nybyggeri/ombygning, kommercieludvikling og
  • Investeringsprojekter baseret på færdigudviklede ejendomme (ofte mere langsigtede investeringer)
Wind Ejendomme har særligt specialiseret sig i udvikling og drift af ejendomme udlejet til studerende – dvs. kollegieejendomme
 
Nogle projekter etableres med eksterne (passive) private medinvestorer, andre alene med Wind Ejendomme, som ejer (se nedenfor).
 
Selskabet – Wind Selskabsadministration & Projektudvikling A/S – er driftsselskabet i gruppen af selskaber. Wind Ejendomme ApS er holdingselskab. 
 

Se iøvrigt www.windenterprises.dk omkring andre aktiviteter gruppen af selskaber er involveret i.

– – – – – –   WIND EJENDOMMES EJENDOMSPORTEFØLJE   – – – – – –

Ejerskab af andele i ejendomsprojekter, som Wind Ejendomme har etableret / ejer, ejes af holdingselskabet Wind Ejendomme

Den samlede ejendomsportefølje, som Wind Ejendomme ejer, har en samlet konsolideret dagsværdi på ca. DKK 165 mio. Netto fremmedfinansieringen udgør ca. 52 % af ejendomsporteføljens værdi. Al fremmedfinansiering består af fastforrentede konverterbare realkreditlån. Selskaberne er ikke belånt med bankfinansiering.

Det er målsætningen, at ca. 3/4 af koncernens egenkapital er placeret i ejendomsinvesteringer.

Alle ejendomsprojekter administreres af administrationsselskabet WA (tidligere Wind Administration). Wind Ejendomme ejer i dag 12 % af selskabet.

– – – – – –   SÆRLIGT OMKRING EKSTERNE PRIVATE INVESTORER   – – – – – –

Flere projekter er etableret sammen med  eksterne private passive investorer.  Dette afhænger typisk af projektets karakter, størrelse og/eller projektets undfangelse. Wind Ejendomme deltager altid på lige fod med de øvrige investorer i de projekter. Ingen projekter etableres således med henblik på, at opnå udbyderhonorar, men fordi hensigten – for Wind Ejendomme selv – er, at investere i det pågældende aktiv.

Hvert enkelt ejendomsprojekt med eksterne investorer etableres i sin egen selvstændige juridiske enhed, med forskellig investorkreds, strategi, finansiering og hæftelsesforhold mv. Dvs. alle etablerede projekter er uafhængige af hinanden.

Nedenfor er det samlede investeringsresultat fra investeringer med eksterne private passive investorer anført (før cursor over felter):

 

Oversigt over projekter med investorer

Igangværende projekter - Forventet indtjening

DKK 127 mio.

Specifikation

Porteføljens dagsværdi udgør ca. DKK 302 mio. Anskaffelsessummen udgør DKK 193 mio.
Se her

Afviklede projekter - Realiseret indtjening

DKK 268 mio.

Specifikation

Den samlede realiserede salgssum af afviklede projekter DKK 867 mio. Anskaffelsessummen udgjorde DKK 609 mio.
Se her

Antal projekter

19

Specifikation

16 projekter er afviklet. 3 projekter er igangværende. Ingen realiserede projekter har medført tab for investorerne. Der forventes ligeledes et positivt afkast fra igangværende projekter når de afsluttes.

Betalte skatter

DKK > 150 mio.

Specifikation

Beløbet angiver hvad der omtrentligt er generet til den danske statskasse, fra de afviklede og igangværende projekter.