Nyhed

Wind Ejedomme – Aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet – mht udvikling af nye projekter – i Wind Ejendomme er p.t. det laveste siden selskabet blev etableret i 2002.

Efter at kollegiet på Øresundsvej er blevet opført og ibrugtaget, og også tilbygningen på Vermlandsgade 51 er blevet færdigopført og udlejet, har Wind Ejendomme ingen igangværende byggerier under opførelse eller nye investeringsprojekter under etablering -og ej heller nogen nye projekter i ‘pipelinen’. Wind Ejendomme har ikke nogen rentebærende byggegrunde i porteføljen. Alle ejendomme i porteføljen er fuldt udlejet og kører helt efter planen.

Den meget begrænsede adgang til finansiering af fast ejendom har generelt sænket aktivitetsniveauet i den del af ejendomsbranchen, som ligger uden for den offentlige sektor.

De p.t. meget lave markedsrenter er med til at sænke omsætningsniveauet af ejendomme, dels pga. de nuværende ejere ofte hellere vil beholde deres ejendomme, som giver et stort cash flow, i forhold til den relativ lave pris de kan opnå ved et salg, og dels pga. mange nuværende ejere har fastlåst deres lån til højere rentesatser end dagens rentesatser, hvilket vil medføre et stort tab hvis en renteswap eller et længere løbende ikke konverterbart lån skal indfries.

VesterBerg EjendomsInvest

Wind Ejendomme har erhvervet 50 % af anpartskapitalen i WQ EjendomsInvest ApS. Wind Ejendomme ejer herefter selskabet 100 %.  Selskabet har i forbindelse hermed skiftet

Læs mere

Køb af erhvervsejerlejligheder

Wind Ejendomme har igennem søsterselskabet – AMH EjendomsInvest ApS – erhvervet en mindre erhvervsejerlejlighedsportefølje beliggende Godthåbsvej 35-41 m.fl., Frederiksberg, bestående af 7 ejerlejligheder for ca.

Læs mere

IB4 – Meeting & Dining

Wind Ejendomme har etableret et nyt mødekontor-/bespisningssted for (primært) forretningsfolk i lokalerne på Islands Brygge 4, 2300 København S, benævnt “IB4”. Bygningen er beliggende lige

Læs mere

Flintholm Kollegiet ApS – solgt

Flintholm Kollegiet ApS er blevet afhændet til Heimstaden AB. Flintholm Kollegiet ApS ejede Flintolm Kollegiet (“Flintholm I”) beliggende Preben Kaas Vænget 1-3, Frederiksberg. Flintholm I

Læs mere