Afviklede større “Venturekapital”-projekter

Nedenstående viser afviklede større Venturekapitalprojekter, som Wind Ejendomme tidligere har været involveret i. Wind Ejendommes primære rolle har i de pågældende projekter været, at selskabet var hyret af det pågældende projektselskab, som “developer”, til at forstå udviklingen af det pågældende projekt – inden for de givne muligheder – bedst muligt. 

Egenkapitalen til projekterne var indskudt af professionelle investorer, som ville opnå den største andel af en eventuel udviklingsgevinst fra projektet 

(Venturekapital = risikovillig kapital der investeres i forholdsvis nystartede virksomheder).

Afsluttede projekter.