Historik

Omkring etablering af investeringsprojekter

Wind Ejendomme – Historik

 

Omkring tidligere etablering af investeringsprojekter

 

Wind Ejendomme etablerede frem til 2010 investeringsprojekter med eksterne private investorer. Wind Ejendomme var altid medinvestor i disse projekter – typisk med den største ejerandel – på lige fod med de øvrige investorer. Hvert projekt indeholdt typisk en enkelt ejendom, og havde en forud klarlagt veldefineret investeringsstrategi. 

 

Projekterne kunne overordnet inddeles i følgende to kategorier:

 

  1. Langsigtede investeringsprojekter, med budgetterede udlodninger startende efter typisk 12-14 år.
  2. Udviklingsprojekter, der afvikledes efter endt udvikling

 

 

For den eksterne investor giver det store fordele, at deltage i en veldisponeret investering, i et partnerskab med andre investorer, hvor alle forhold er veltilrettelagt (og velbelyste), for at øge den økonomiske værdi af investeringen mest muligt til gavn for alle parter, samt minimere den enkelte investors maksimale risiko.

 

 

WIND EJENDOMME MED-INVESTOR

Wind Ejendomme deltog altid som investor – på lige fod med de øvrige investeringspartnere – i denne type projekter. Wind Ejendomme ydede løbende rådgivning om projekternes kommercielle udvikling, herunder rådgivning om udlejning, finansiering, teknisk og finansiel udvikling, løbende selskabs- og ejendomsadministration samt salg af ejendommen.

 

 

Komplette oversigter over hhv. igangværende og afsluttede projekter (med deltagelse af eksterne private investorer) Wind Ejendomme har etableret siden virksomheden blev etableret kan ses her: