Odense Havneudvikling II A/S

Odense Havneudvikling II A/S (OH2) havde til formål at drive virksomhed med ejendomsudvikling – i og omkring – Odense Havn. Selskabet var ejet af bl.a. Babcock & Brown (BnB) og Wind Ejendomme A/S.

OH2 ejede et grundstykke med en samlet byggeret på ca. 11.000 m² ved Odense Havn, nærmere betegnet som “Stenfiskerkajen”. 

Se flere informationer omkring projektet her : Odense Havneudvikling A/S

—————————————- 

OH2 var finansielt understøttet af Babcock & Brown (BnB), der havde påtaget sig den alt overvejende økonomiske risiko forbundet med projektets gennemførelse. Wind koncernen havde påtaget sig en mindre – set i forhold til projektets størrelse – økonomisk hæftelse overfor selskabet (euro 100.000).

Wind Ejendommes primære opgave i projektet var som rådgiver – under de givne betingelser – at gennemføre udviklingen af projektet bedst muligt. 

Det var aftalt at BnB ville havde opnået den overvejende andel af en eventuel positiv gevinst fra projektudviklingen. Udover et løbende udviklerhonorar, kunne Wind Ejendomme tillige havde opnået en andel af en eventuel gevinst fra udviklingsprojektet.