Odense Havneudvikling A/S

Odense Havneudvikling A/S (OH) havde til formål at drive virksomhed med ejendomsudvikling – i og omkring – Odense Havn. Selskabet var ejet af bl.a. Babcock & Brown (BnB) og Wind Ejendomme A/S.

OH erhvervede et grundstykke med en samlet byggeret på over 60.000 m² ved Odense Havn i sommeren 2007, i forbindelse med at der blev vedtaget en ny lokalplan for området, som gav mulighed for boligbyggeri ved havnen.

Grunden er beliggende lige ud til Odense Havn, med udsigt ud over “Kulturøen” (mod nord). Afstanden ind til Odense Bymidte er relativ kort. 

Lokalplanen gav mulighed for at opføre ca. 16 boligblokke – to rækker med 8 boligblokke i hver – lige ud til en havnepromenaden, på de byggegrunde selskabet havde erhvervet.

OH gik straks efter at lokalplan var blevet vedtaget i gang med at sælge ejerlejlighederne i de første to boligblokke. Det lykkedes at sælge ca. 2/3 af ejerlejlighederne i de første to boligblokke (ca. 18 % af hele projektet) i de efterfølgende måneder, hvorefter markedet stoppede brat op.

Da finanskrisen indtraf gik BnB, som en af de første kapitalfonde, konkurs. Selskabet blev herefter “nødlidende”.

Wind Ejendomme arbejdede videre med sagen, og det lykkedes uanset BnBs konkurs, at få færdigopført og afleveret ejerlejlighederne til køberne af ejerlejlighederne i de første to boligblokke, uden at køberne blev berørt heraf.

MT Højgaard var hyret som totalentreprenør, og jf. aftalerne med entreprenøren, var det entreprenørens forpligtelse, at gennemføre 1- og 5-års syn efterfølgende.

Odense Havneudvikling A/S blev efterfølgende (sammen Odense Havneudvikling II A/S) overdraget til Sjælsø Gruppen i 2010. Se yderligere informationer herom her.

 

—————————————- 

OH var finansielt understøttet af Babcock & Brown (BnB), der havde påtaget sig den alt overvejende økonomiske risiko forbundet med projektets gennemførelse. Wind koncernen havde påtaget sig en mindre – set i forhold til projektets størrelse – økonomisk hæftelse overfor selskabet (euro 500.000).

Wind Ejendommes primære opgave i projektet var som rådgiver – under de givne betingelser – at gennemføre udviklingen af projektet bedst muligt. 

Det var aftalt at BnB ville havde opnået den overvejende andel af en eventuel positiv gevinst fra projektudviklingen. Udover et løbende udviklerhonorar, kunne Wind Ejendomme tillige havde opnået en andel af en eventuel gevinst fra udviklingsprojektet.