WMK A/S

Dagsværdi

DKK 81 mio. (6,00%)

Anskaffelsessum

Ejendommen er finansieret med konverterbare realkreditlån ialt MDKK 47,8. EK i datterselskaber udgør MDKK 9,5. Egenkapitalen udgør MDKK 43.

Akk. indtjening

DKK 62 MIO

Akk.nøgletal

Akk. indtjening fra driften udgør MDKK 18,7. Akk. værdireguleringer udgør MDKK 48,4. Ialt MDKK 67,1. Heraf er MDKK 26 udbetalt til investorerne.

Nettoafkast

TDKK 4.250

Spec. af afkast

Årlige lejeindtægter TDKK 5.300 (DKK 1.000 pr. m²). Årlige driftsomk. ca. TDKK 800 (DKK 150 pr. m²).

Bruttoareal

5.225 m²

Spec. af arealer

WMK ejer ca. 28 erhvervsejerlejligheder på gågaden i Ballerup (Centrumgaden).

Igangværende projekt - Wind Ejendommes ejerandel udgør 33%

WMK A/S

WMK A/S investerer i butiksejerlejligheder i Ballerup bymidte

Selskabet ejer 28 enheder alle beliggende omkring gågaden i Ballerup.

Ejerlejlighederne er beliggende lige ud til Ballerup Butikstorvs hovedindgang.

Erhvervsejerlejlighederne er erhvervet fra 2009 og fremefter. 

Over erhvervsejerlejlighederne, som overvejende er placeret i stueniveau i hovedejendommen, er der boliger (ejet af KAB) i 3-4 etager.

Wind Ejendomme deltager aktivt i udviklingen af investeringen.

WMK A/S ejer to datterselskaber, som investerer i velbeliggende erhvervslejemål på handelsstræder i og omkring Storkøbenhavn :

Sider indenfor området