IB EjendomsInvest ApS

Dagsværdi

DKK 28,2 mio. (4,75%)

Anskaffelsessum

Ejendommen er finansieret med konverterbare realkreditlån ialt DKK 13,9 mio. Likvide midler udgør DKK 0,5 mio. Egenkapitalen udgør DKK 13,8 mio.

Akk. indtjening

DKK 14 mio.

Akk.nøgletal

Opskrevet ejendomsværdi DKK 14 mio. Akk. driftsmæssigt resultat DKK 3,5 mio.

Nettoafkast

DKK 1,375 mio.

Spec. af afkast

De årlige lejeindtægter udgør DKK 1,4 mio. (DKK 3.550 pr. m²). De årlige udgifter udgør ca. TDKK 25. (DKK 60 pr. m²). Lejere betaler ejendommens driftsomkostninger.

Bruttoareal

392 m²

Spec. af arealer

Cafe / restaurant Aristo har 200 m² i stueetagen. Wind Ejendommen / IB4 ApS har 192 m² på 1. salen. Begge lejere har været i ejendommen siden 2005.

Igangværende projekt - Wind Ejendommes ejerandel udgør 100%

IB EjendomsInvest ApS.

Selskabet ejer ejendommen beliggende Islands Brygge 4, 2300 København S. Selskabet erhvervede ejendommen i 2003 og ombyggede den totalt.

Wind Ejendomme A/S’ domicil siden november 2004 (Se beliggende: Google Maps).  

Ejendommen ligger i første række til havnen på Islands Brygge med Langebro på den ene side og det nye grønne rekreative område langs Islands Brygge på den anden.

Stueetagen er udlejet til restaurant med udeservering på havnefronten.

1. sal anvender Wind Ejendomme selv som domicil. Etagen anvendes tillige af IB4, som driver et Privat Meeting & Dining koncept på adressen. Læs mere her.

Ejendommen Islands Brygge er opført i 50’erne, som kontor til brug for en Sten, Sand, og Grus-forretning på Islands Brygge, som lastede og lossede på Islands Brygge med landtransport pr. jernbane. Der går således stadig jernbanespor over grundstykket. I 80’ere husede ejendommen tøjdesigneren Bitte Kai Rand (som er datter, til den tidligere ejer af bygningen). 

Ejendommen har blandt andet medvirket i nogle Olsen Bande film, samt Taxa (TV-serie).

 

 Herover: Billede anno januar 2008.

Wind Ejendomme har selv forestået ombygningen/renoveringen af ejendommen. Billederne nedenfor er fra sommeren 2003 før ombygningsarbejderne blev i gangsat.