Ejd.kom. Ørestad Syd

Salgsværdi

DKK 4 mio.

Info

Projekt solgt på projektstadiet til anden projektudvikler for DKK 4 mio.

Resultat

TDKK 500

Info

Frem til salgstidspunktet havde Wind Ejendomme afholdt DKK 3,5 mio. i udviklingsomkostninger.

Nettoafkast

DKK 4,15 mio.

Spec. af afkast

De årlige lejeindtægter udgør DKK 5,8 mio. (DKK 1.150 pr. m²). De årlige udgifter udgør ca. DKK 1,65 mio. (DKK 300 pr. m²).

Bruttoareal

5.100 m²

Spec. af arealer

Kollegiet indeholder 120 ungdomsboliger.

AFVIKLET PROJEKT - Wind Ejendommes ejerandel udgjorde 100%

Ejendomskommanditselskabet Ørestad Syd (Solgt 2010)

Et udviklingsprojekt som blev afhændet på projektstadiet. 

BEMÆRK: Billederne ovenfor viser det færdige projekt – som ikke er gennemført af Wind Ejendomme, men af Køber af projektselskabet.

Selskabet ejede en købsoption til en byggegrund i Ørestad Syd, samt havde opnåede tilsagn til statstilskud til opførelse af et kollegium på grunden med 120 ungdomsboliger (til studerende).

Projektet blev afhændet i 2010 til Investeringsselskabet Gribskov for ca. DKK 4 mio.

Selskabet havde frem til salgstidspunktet afholdt diverse udviklingsomkostninger på ialt ca. DKK 3,5 mio.